Home page – English

verkkosivut meiltä

teemme teille verkkosivut


verkkosivujen suunnittelu ja toteutus

Graafinen suunnittelu, Web- ja mobiilisovellusten käyttöliittymäsuunnittelu, WordPress-toteutukset

Kehitämme verkkosivut asiakkaidemme tarpeisiin WordPress-alustan päälle. Verkkosivujen suunnittelussa ja toteutuksessa kiinnitämme erityisesti huomioita seuraaviin asioihin:

 • Verkkosivut ovat helposti luettavissa ja käyttäjäystävällisiä. Sivuilla navigoiminen on helppoa ja tiedot ovat selkeästi esillä.
 • Ulkoasu on selkeä ja ammattimainen. Verkkosivut ovat visuaalisesti houkuttelevia ja miellyttäviä silmälle.
 • Verkkosivujen sisältö on laadukasta ja informatiivista. Tekstit ovat selkeitä ja ymmärrettäviä ja niitä täydentävät havainnollistavat kuvat ja videot.
 • Verkkosivut toimivat moitteettomasti eri laitteilla, kuten tietokoneella, tabletilla ja älypuhelimella.
 • Kotisivut suunnitellaan niin, että ne ovat helposti löydettävissä hakukoneiden kautta.
 • Kotisivut integroituvat sosiaaliseen mediaan, joka auttaa lisäämään sivuston näkyvyyttä ja kävijämäärää.

Verkkosivu-uudistuksen vaiheet

Tyypillinen verkkosivujen kehitysprojekti jakaantuu näihin vaiheisiin:

Projekti käynnistetään määrittelytyöpajalla, jossa käydään läpi

 • Asiakkaan tarpeet ja toiveet
 • Työn tavoitteet
 • Toivotut sisällöt
 • Olemassa olevat graafiset ohjeistot (esim. värit, typografia, kuvitus)
 • Aikataulu- ja budjettitavoite

Sen jälkeen laadimme luonnoksen sivuston ulkoasusta ja rakenteesta. Tässä vaiheessa tehdään päätös toteuttamistavasta, koska sillä on vaikutusta aikatauluun ja työmäärään ja sitä kautta hintaan. Tarpeista riippuen verkkosivut voidaan toteuttaa joko alusta alkaen itse tai käyttäen hyväksi valmiita WordPress-teemoja.

Seuraavaksi siirrytään toteutukseen, jolloin sivusto saa lopullisen muodon, sisällön ja rakenteen. Asiakas opastetaan tuottamaan sivuille sisältö ja autamme tarvittaessa. Viimeistelemme yhdessä sivujen tekstit ja avainsanat siten, että hakukoneet löytävät ne.

Pidämme verkkosivuja yllä tekemällä tarvittavat tietoturvapäivitykset ja sisältömuutokset.

Johdon konsultointi

Erityisosaamisena kasvun ja kehittämisen johtaminen sekä analytiikan hyödyntäminen liiketoiminnan kehittämisessä

Projektipäällikkö

Varmistamme ICT-toteutusprojektisi onnistumisen rautaisella ammattitaidolla, projektinhallinnan sertifikaatit: Prince 2 ja SaFe 4.0

Meissä yhdistyy kokemuksen tuoma näkemys ja tuore tekninen osaaminen. Emme puhu teknistä jargonia, vaan pidämme jalat maassa ja etsimme toimivia ratkaisuja asiakkaidemme tarpeisiin.

Toteutettuja verkkosivuja:

Dos Leones
Kelohonda